Àrees d’Intervenció

PSICOLOGIA ADULTS

Ansietat
Depresió
Dol i pèrdues emocionals
Autoestima
Conflictes laborals
Conflictes familiars
Dificultats quotidianes
Problemes emocionals
Habilitats socials

TERÀPIA DE PARELLA

Parella
Sexualitat
Assessorament

PSICOLOGIA JUVENIL

Noves tecnologies
Sexualitat
Conducta alimentària
Ansietat